“แบรนด์ไทย”ไปเดี่ยวในต่างประเทศไม่ได้ในยุคนี้

134

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิกฤตการณ์โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึงปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะสินค้าไลฟ์สไตล์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่อยู่เสมอ โดยใช้กลยุทธ์การผนึกกำลังกันระหว่างผู้แสดงสินค้าในงาน STYLE Bangkok ให้ได้พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบสินค้าและด้านการตลาดในลักษณะการรังสรรค์สินค้าร่วมกัน หรือ Collaboration เพื่อให้เกิดสินค้าใหม่ โดยกิจกรรมLifestyle Reimagine” งานสัมมนาที่คิกออฟโครงการไปเมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้หลายด้าน 

นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวไว้ในการบรรยายแนวโน้มสินค้าไลฟ์สไตล์ พฤติกรรมผู้บริโภค และความต้องการของตลาดต่างประเทศ 2020 ว่า ในการพัฒนากลยุทธ์ด้านสินค้า บริการ แคมเปญการตลาด หรือแบรนด์ในปัจจุบัน ผู้วางกลยุทธ์ต้องมีการพิจารณาข้อมูลและแนวโน้มของตลาดผู้บริโภคให้รอบด้านยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านประชากร เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในหลายประเทศ ตลอดจนถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต ค่านิยม และความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ได้สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกด้าน ซึ่งนำมาสู่ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal  และมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่อีกก้าวหนึ่งของวิถีใหม่ หรือ Next Normal  ซึ่งการดำเนินกลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่อง 

“สำหรับปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ยูโรมอนิเตอร์ (Euromonitor) บริษัทสำรวจข้อมูลทางการตลาดระดับโลก ระบุว่า ความสะดวกสบาย (Convenience) และความเชื่อของผู้บริโภคต่อสามารถในการควบคุมหรือกำหนดชะตาชีวิตเองได้ (Personal Control) นั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเทรนด์ที่เกิดขึ้นจากสองปัจจัยนี้ ได้แก่ การยอมรับต่อบทบาทของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ความรวดเร็วของข้อมูล การเดินทางที่ยืดหยุ่นและเป็นส่วนตัว ความต้องการต่อพื้นที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้ การให้ความสำคัญต่อสุขภาพกายและใจ  การตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคล การให้ความสำคัญกับท้องถิ่นและชุมชน ความต้องการที่พักอาศัยที่เป็นมากกว่าที่อยู่และที่นอน การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และความต้องการอากาศที่บริสุทธิ์  ทั้งนี้ ผู้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจควรเปิดรับต่อความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

ขณะเดียวกัน Trendwatching.com ได้ระบุถึงความท้าทายที่ผู้วางกลยุทธ์ฯ ควรพิจารณาเพื่อรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง อาทิ กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนเป็นความกดดันต่อสินค้าและบริการที่มองข้ามด้านความยั่งยืน การใช้อวตาร์เป็นตัวแทนแบรนด์  ความต้องการต่อสินค้าและบริการที่ออกแบบมาตอบสนองความต้องการอันเฉพาะเจาะจงมากขึ้น  การตอบสนองต่อผู้บริโภคที่อยู่ในสภาวะเหนื่อยล้าจากชีวิตประจำวัน และการเกิดขึ้นของสื่อภาคพลเมืองหรือพื้นที่ทางสร้างสังคมออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ จากแนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ธุรกิจต้องคำนึงในการวางกลยุทธ์ด้านสินค้า บริการ การตลาดหรือแบรนด์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในวิถีชีวิตใหม่ คือ การนำเสนอสิ่งที่ ดีต่อโลก ดีต่อเรา และดีต่อใจ

นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ได้แนะเทคนิคเพิ่มยอดขายด้วยการร่วมมือทางการตลาด (Marketing Collaboration) ว่า แนวทางนี้จะช่วยสร้างความแปลกใหม่ ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น แลกเปลี่ยนฐานลูกค้าซึ่งกันและกัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือแบรนด์ที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดว่าจะ Collab เพื่ออะไร จากนั้นจึงเลือกแบรนด์พันธมิตรอาจมาจากอุตสาหกรรมเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นแบรนด์ในระดับเดียวกันเสมอไป ที่สำคัญกว่านั้นคือการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภครู้สึก ว้าว! ตื่นตาตื่นใจ ทำให้คนที่ไม่เคยซื้อสินค้า และใช้บริการแบรนด์มาก่อนอยากเปิดใจบริโภคสินค้านั้น ๆ แต่ขณะเดียวกันแบรนด์ต้องมีความเข้ากันได้ทั้งวิธีการทำงาน วิสัยทัศน์ ภาพลักษณ์ และเป้าหมาย ซึ่งความร่วมมือกันไม่จำเป็นต้องทุ่มงบเสมอไป ให้ดูที่จุดแข็งเป็นหลัก เช่น หากจุดแข็งของสินค้าคุณคือคุณภาพของสินค้าที่ดีและตอบโจทย์ความต้องการ ควบด้วยจุดแข็งของพันธมิตรคือดีไซน์ที่ทันสมัย ยิ่งทำให้สินค้าที่ออกมามีความแข็งแรงทั้งดีไซน์ และคุณภาพด้วย

“หัวใจสำคัญที่จะทำให้การ Collab ระหว่างแบรนด์สำเร็จได้นั้น คือ เมื่อทำแล้วจะต้องสร้างความน่าสนใจและประสบการณ์ใหม่ต่อผู้บริโภค ปลุกกระแสทางการตลาดให้เป็นไวรัล เกิดการแลกเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าระหว่างแบรนด์ มีการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ช่วยเพิ่มพันธมิตรทางการค้า สินค้าหรือแบรนด์จะต้องดูทันสมัยมากขึ้น เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น สุดท้ายคือการใช้จุดแข็งของพาร์ทเนอร์มาชดเชยจุดอ่อนของแบรนด์ตัวเอง” 

ส่วน นายโอรส ธรรมาชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟอร์นเทรด จำกัด และนักการตลาดชื่อดังของไทย ให้ความเห็นเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ว่า โครงการนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับผู้ประกอบการ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจในบางทักษะ อาทิ ผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานผลิตแต่ไม่สามารถออกแบบหรือเข้าใจงานดีไซน์ได้ดีเท่ากับนักออกแบบ  การนำผู้ประกอบการ 2 ราย หรือมากกว่า มาร่วมกันผลิตสินค้าใหม่ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเติมเต็มความสามารถในเชิงของการต่อยอดธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ต่างมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการคิดและหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้น

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ก็ยิ่งทำให้การทำธุรกิจแบบโดดเดี่ยวคนเดียวทำได้ยาก การมีพาร์ทเนอร์หรือ Collaboration กัน จะช่วยให้การทำธุรกิจได้เรียนรู้และขยายตลาดได้มากขึ้น สามารถขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ช่วยต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหากมีการจัดโครงการลักษณะนี้มากขึ้นก็จะยิ่งช่วยให้ผู้ประกอบการเปิดมุมคิดในการทำธุรกิจที่ไม่ใช่แค่เติบโตคนเดียว แต่จะต้องเติบโตไปด้วยกันเพื่อให้ธุรกิจมีการขยายตัวและลดต้นทุนที่เป็นปัจจัยหลักของการผลิต

นอกจากนี้ ภายในกิจกรรม “Lifestyle Reimagine” ยังเสริมทัพด้วยการเสวนาของ 3 Collaborators ที่มากประสบการณ์ด้านการร่วมมือทางการตลาด ได้แก่ จิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรม        ดีสวัสดิ์ จำกัด, วิชชุกร โชคดีทวีอนันต์ อดีตแบรนด์ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ จากแบรนด์ Greyhound และ เบล-เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล นักวาดภาพประกอบจากแบรนด์ Painterbell

สำหรับโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok มีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม 32 แบรนด์ โดยร่วมมือกันพัฒนาสินค้าจำนวน 20 คู่/กลุ่ม ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงอบรมและพัฒนาสินค้าอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อโชว์ในงาน STYLE BANGKOK ครั้งต่อไป

กานต์ เหมสมิติ รายงาน