เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนพสกนิกรร่วมทำความดี พร้อมชมงานศิลป์น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9

44

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563  ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเเตอร์  ขอเชิญชวนเหล่าพสกนิกร ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านกิจกรรม ดังนี้ 

วันที่ 12 ตุลาคม 2563  

·   ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานสกายวอล์ก ทางเชื่อมแยกปทุมวัน   เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

·  ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย  ในเวลา 10.00 น. – 15.00 น.   ณ ลานพญาไท ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

วันที่ 9-15 ตุลาคม 2563 

·           เชิญชมนิทรรศการ “สืบสานงานศิลป์ตามรอยพ่อ” การแสดงนิทรรศการศิลปะ เพื่อน้อมรำลึกใน  พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากปลายพู่กัน 7 ศิลปินไทยมากฝีมือ ได้แก่ บรรณหาร ไทธนบูรณ์นาวี เรืองระเบียบกำพล นิยมไทยไมตรี โพธิราชนพดล พรหมบัณฑิตกุลอดิศักดิ์ พานิชกุล และ ยง สุไลมาน  พร้อมอิ่มเอมหัวใจไปกับภาพวาด เล่าเรื่องราว  พระราชกรณียกิจ  และ พระจริยวัตรอันงดงาม ผ่านมุมมองและฝีมือของ ศิลปินออทิสติก จาก ART STORY BY AUTISTIC THAI  กว่า 20 ผลงาน    พิเศษ !  ร่วมกิจกรรมเพ้นท์หน้ากากผ้า ร่วมกับเหล่าศิลปินออทิสติกไทยเป็นที่ระลึก ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 20.00 น.  ณ  ลานรามา ฮอลล์ ชั้น  ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์