กล้วยหอมทอง อ.บางแก้ว ไปโลด เตรียมส่งขายตลาดญี่ปุ่นกลางเดือน

210

ตอนสายวันที่ 5 ต.ค.63 ที่สวนนายปาน ท้องที่หมู่ที่ 3 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว นายสมคิด รัตน์วงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง และนางสุจิตรา รุ่งรัศมีวิริยะ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการปลูกกล้วยหอมทอง มะละกอพันธุ์เรดเลดี้ ของนายสมชัย หนูนวล อายุ 39 ปี ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกประมาณ 10 ไร่ นอกจากนั้นนายสมชัยฯ ยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง หันมาปลูกกล้วยหอมทอง มะละกอพันธุ์เรดเลดี้ เพื่อการส่งออกไปยังห้างสรรพสินค้าชื่อดังทั้งในและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวนี้จะมีราคาประกันขั้นต่ำอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่นใจแก่บรรดาเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านนายสมชัย  เจ้าของสวนนายปาน เผยว่า ในกลุ่มเกษตรกรของตนจะไม่มีการนำยาปราบศัตรูพืชมาใช้โดยเด็ดขาด สำหรับกล้วยหอมทองนั้นในพื้นที่ 1 ไร่นั้นสามารถปลูกได้400 ต้น ซึ่งกล้วยที่ปลูกเพียงครั้งเดียวนั้นสามารถเก็บเกี่ยวได้ 4 – 5 รอบ โดยในแต่ละรอบจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 70,000 บาท/ไร่ นอกจากนั้นยังมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายพันธุ์หน่อกล้วยให้แก่เกษตรกรทั้งในต่างจังหวัดอีกด้วย ในขณะที่การส่งจำหน่ายมะละกอพันธุ์เลดเลดี้ก็สร้างรายดีเช่นกัน ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ ต.บางแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสวนนายปานอยูในขั้นที่น่าพอใจยิ่ง

นายสมชัยฯ  กล่าวอีกว่า “ สวนนายปาน “ มิได้มุ่งหวังที่จะให้สวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แต่มุ่งเน้นให้เป็นที่ศึกษาดูงานแก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง มะละกอพันธุ์เลดเลดี้ และให้สวนดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างเกษตรกรกับตลาดต่างๆทั้งในและต่างจังหวัด ซึ่งในกลางเดือน ตุลาคม 2563 นี้ จะมีการส่งกล้วยหอมทองของเครือข่าย “ สวนนายปาน “ ไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน