พุทธศาสนิกชนชาวน่านร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

28

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน  พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆราวาส และ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน  พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวน่าน  และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว นอกจากนี้  ยังมีวัดสำคัญอีกหลายวัด อาทิ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง วัดพระธาตุเข้าน้อย และวัดต่าง ๆ มีประชาชนหลั่งไหลเดินทางไปทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษาเช่นกัน

สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ถือเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ในการทำบุญตักบาตรในช่วงหลังวันออกพรรษา 1 วัน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ที่ว่าเป็นวันที่พระสัมมา สัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในเวลาเช้า วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน และเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาแล้ว โดยพระองค์ได้เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสส์ใกล้กับเมืองพาราณสี เมื่อชาวเมืองทราบข่าวก็พากันมาทำบุญตักบาตร และถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน