ประธานสภาเด็กฯอุตรดิตถ์ รับรางวัล “วัฒนคุณาธร”จาก ก.วัฒนธรรม

41

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 63 สำนักงานวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 63 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 62 โดยมี นายเฉลิมพล ทองพา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 18 ปี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของอุตรดิตถ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2563 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 6 ราย ประเภทเด็กและเยาวชนได้แก่ นายเฉลิมพล ทองพา และนายกอบชัย จันทร์ศรีงาม ประเภทบุคคล ได้แก่ พระวินัยสาทร และพระครูธรรมธรเทว ประภาส วชิรญาณเมธี, ดร. ประเภทนิติบุคคล / คณะบุคคล ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมบ้านหาดสองแคว และโรงเรียนอุตรดิตถ์

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน