มทบ.35 จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา

แชร์

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 63 เวลา 11.10 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ มทบ. 35 ค่ายพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ระหว่าง พลโทชาตรี มณีพงษ์  กับ พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล หลังจากมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา จากนั้นได้มีการลงนามในเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ และมอบธงประจำหน่วย โดยมีรองผู้บังคับการกรมผู้ใต้บังคับบัญชา กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมในพิธี

พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และยินดีที่ได้ร่วมปฏิบัติงานอันจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติร่วมกับกำลังพลทุกนาย โดยจะดูแลทุกข์สุขของกำลังพลและครอบครัว ดำเนินการภายในอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ บนพื้นฐานของคุณธรรม ภาวะความเป็นผู้นำและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์