ชาวบ้านนับร้อยชุมนุมทวงถามเหตุผลผู้ใหญ่บ้านโดนปลดทั้งที่ชนะเลือกตั้ง

85

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ ชาวบ้านหมู่ 2 บ้านชำผักหนาม ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ กว่า 100 คน ได้มาสอบถามข้อเท็จจริงกรณีนายเลน มาก่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต้องพ้นจากตำแหน่ง ทั้งๆที่ชนะการเลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ได้เพียง 3 เดือน เท่านั้น

นางสุภาภรณ์ จิ๋วจันทร์ กล่าวว่า ชาวบ้านหมู่ที่ 2  ต้องการรักษาคนดี คนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ เลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทน เบื้องต้นทราบว่า การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านชำผักหนามไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 63  นายเลน มาก่อ ได้คะแนน 232 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 408 คน ชนะผู้สมัครอีก 1 ราย ที่ได้คะแนน 165 คะแนน คือชนะ 67 คะแนน จากนั้นมีผู้ร้องเรียน ว่า นายเลน  แจกก๋วยจั๊บให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นการซื้อเสียง ทางอำเภอจึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผลออกมาให้พ้นจากตำแหน่ง จึงเกิดความไม่เข้าใจของชาวบ้าน เนื่องจากการเลี้ยงก๋วยจั๊บ เป็นการเลี้ยงผู้ที่มาช่วยงานศพของแม่ยายนายเลน ตามประเพณีของชุมชน ทั้งนี้ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล พร้อมปลัดอาวุโสอำเภอลับแล  ขอให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันภายในห้องประชุม และสอบถามทุกข้อสงสัย พร้อมชี้แจงตามข้อกฎหมาย

นายอำเภอลับแล กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้น อำเภอลับแลได้รับหนังสือร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน กรณีมีการแจกอาหารตามบ้านเรือนราษฎรเพื่อหาเสียง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีประเด็นตามข้อร้องเรียน คือ การแจกจ่ายก๋วยจั๊บให้แก่ราษฎรหมู่บ้านจริง เป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551เนื่องจากในวันที่มีการประชุมชาวบ้าน เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในที่ประชุมถึงระเบียบข้อห้าม และพฤติกรรมดังกล่าวย่อมถือเป็นการกระทำที่มีผลเป็นการจูงใจเพื่อให้มีการลงคะแนน ถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามข้อ 8 (1) ก แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะและพฤติการณ์ดังกล่าวขัดต่อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉะนั้นอาศัยตามความในข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 จึงให้นายเลน มาก่อ พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล

ทั้งนี้ ทางผู้ถูกร้องสามารถยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ภายใน 15 วัน โดยชาวบ้านยืนยันว่า ต้องการนายเลน มาก่อ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 จากนั้นบุคคลที่เป็นพยาน และผู้ถูกร้อง ได้ยื่นเอกสารต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อขอคัดคำให้การ และพร้อมที่จะยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งตามระเบียบของกฎหมาย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข .จ.อุตรดิตถ์