เขื่อนสิริกิติ์ เปิดศูนย์ประสานงานเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

แชร์

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องชมนที ร้านอาหารระเบียงน่านเขื่อนสิริกิติ์ นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานเพื่อการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) และเสด็จประทับแรม ณ เรือนรับรองพิเศษ 1 เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2563 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงาน

ยประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์