ข้าราชการยโสธรร่วมสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

85

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.39 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการทุกฝ่ายและพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดยโสธรทุกหมู่เหล่า วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวที พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

สุธา บรรตานึก จ.ยโสธร/รายงาน