กุมารเทพแห่งโชคลาภ”เจ้าไข่”วัดม่อนหินขาว

53

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดม่อนหินขาว ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการขึ้นป้ายขนาดใหญ่เชิญชวนทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำปัจจัยนำไปสร้างอุโบสถ และซ่อมสร้างศาลาการเปรียญที่มีสภาพผุพังหลังเก่า รวมทั้งห้องน้ำให้กับทางวัด โดยเชื่อมโยงบารมีกับกุมารเทพ“เจ้าไข่” เพื่อกระตุ้นเชิญชวนสร้างความสนใจตามกระแสความศรัทธาเจ้าไข่ โดยเมื่อประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมาพระอาจารย์เล็ก เจ้าอาวาสวัดม่อนหินขาว ได้ไปติดต่อและเดินทางไปอัญเชิญกุมารเทพชื่อดังแห่งยุค โดยการจัดสร้างจาก “วัดสระสี่มุม “จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อ”รุ่นสมหวัง ”

ทางวัดม่อนหินขาวได้รับมาเป็นลำดับองค์ที่ 7 ในจำนวนที่สร้างรุ่นนี้มีเพียง 39 องค์เท่านั้น ที่ผ่านมาโดยบังเกิดความอัศจรรย์ทางโชคลาภกับบรรดาญาติโยมที่เดินทางไปกราบไหว้ ทำบุญสร้างอุโบสถกับทางวัด แม้ทุกวันนี้จะมีข่าวสร้างความสับสนเรื่องของลิขสิทธิ์การจัดสร้างวัตถุมงคลของทางวัดเจดีย์ก็ตาม แต่กลับกลายเป็นการเพิ่มแรงวิถีความเชื่อ ความศรัทธา ความคาดหวังของชาวบ้านที่มีต่อกุมารเทพ “เจ้าไข่”ซึ่งหลายคนอยากรู้ อยากสัมผัสความเร้นลับของจิตวิญญาณ ด้วยแนววิถีทางเลือกในด้านโชคลาภ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การค้าการขาย การเดินทาง การให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบทพิสูจน์ทางความเชื่อล่าสุดเมื่อมีชาวบ้านได้อธิษฐานจุดเทียนเหลี่ยม แล้วนั่งรอสักครู่เพื่อให้ไฟไหม้หมดทั้งแท่ง ซึ่งจะปรากฎเป็นตัวเลขในเถ้าของธูปซึ่งเป็นความหวังทางโชคลาภที่ชาวบ้านพึงพอใจ

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน