พช.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “คล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน”

68

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อยลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการบำนาญจังหวัดอุตรดิตถ์ และภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน

น.ส.นิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัด กล่าวว่า  ทาง พช.อุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ที่วัดท่าไม้เหนือ ต.คอรุม อ.พิชัย พร้อมอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 63 พร้อมกันนี้ยังได้ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนและกิจกรรมการปลูกต้นไม้รอบคันคลอง บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา ต.ในเมือง อ.พิชัย พร้อมการบรรยายและแจ้งข่าวสารการดำเนินงาน สอ.พช. ปี 2563อีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน