กรมประมงเข้ารับมอบรางวัลเลิศรัฐ

63

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ นายวัชรินทร์ รัตน์ชู และผู้แทนเกษตรกร เข้ารับมอบรางวัลเลิศรัฐ จากรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) ณ ห้องจูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ กรมประมงได้รับรางวัลระดับดีประเภทนวตกรรมการบริการ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม และประเภทเลื่องลือขยายผล กรมประมงขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและเกษตรกรผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน เมื่อเร็วๆนี้