กทม.รับมอบกล้าไม้ 3 แสนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครอีก 750 ไร่

93

1 ต.ค. 63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับมอบกล้าไม้ จำนวน 300,000 ต้น มูลค่าประมาณ 6,000,000 บาท จาก บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เพื่อสนับสนุนการสร้าง “มหานครสีเขียว” โดยมี นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส โครงการ THE FORESTIAS by MQDC ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา และคณะผู้บริหาร MQDC ร่วมมอบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม รวม 8,557 แห่ง พื้นที่ประมาณ 25,037 ไร่ 3 งาน 25.74 ตารางวา หรือ 40,060,502.96 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเท่ากับ 7.05 ตารางเมตร/คน โดยสวนสาธารณะขนาดเล็กและสวนหย่อมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานเขต

ส่วนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ จำนวน 40 แห่ง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ได้ตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ คืออัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเท่ากับ 9 ตารางเมตร/คน หรือต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกประมาณ 750 ไร่ ซึ่งจะต้องใช้ต้นไม้จำนวนมาก เพื่อจะดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามเป้าหมาย

กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปลูกตันไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองในสวน และเป็น “มหานครสีเขียว” อย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอขอบคุณ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่ได้จัดทำโครงการ “Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต” โดย เดอะ ฟอเรสเทียส์ (THE FORESTIAS by MQDC) เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานครและประเทศไทย ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะอาชีพเพาะกล้าไม้ สร้างรายได้ให้ชุมชน และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำหรับมอบกล้าไม้ที่ได้รับในวันนี้กรุงเทพมหานครจะส่งมอบให้กับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตต่าง ๆ นำไปปลูกและดูแลตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ อันเป็นจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานครหลายประการ ได้แก่ การลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 PM10 ตลอดจนเพื่อความสวยงามของบ้านเมืองต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน