“อิทธิพล” เปิดงาน“สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร”

127

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม” กิจกรรมงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน มีผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำภาคเอกชน ศิลปินพื้นบ้าน ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การจัดงานฯ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 โดยบูรณาการการจัดงานร่วมกับงานประเพณี “จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร” ประจำปี 2563 มีกิจกรรมประกอบด้วย ๑) กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร ๒) มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยโสธร และกลุ่มศิลปินพื้นบ้านของจังหวัดยโสธร เช่น การแสดงของแก๊งค์สามช่า การแสดงจากสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ๓) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT และสินค้า OTOP ๔) จัดสัมมนาในหัวข้อ “สินค้าวัฒนธรรมก้าวไกล ด้วยมิติใหม่ตลาดออนไลน์” ๕) การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ๖) การประกวดการแสดงทางด้านศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น ๗) การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนคนยโสธร เป็นต้น

สุธา บรรตานึก จ.ยโสธร/รายงาน