ชาวอำเภอตรอนร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 9 จ.พิษณุโลก กว่า 100,000 ซี.ซี.

57

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อม นางธนพร จูมทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอและกิ่งกาชาดอำเภอ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ โรงพยาบาลตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน)ภาคเอกชน และประชาชนอำเภอตรอน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย และบริจาคของรางวัลและอาหาร เครื่องดื่ม โดยมีผู้แสดงความประสงค์ จำนวน 405 คน ไม่ผ่านการวัดความดันโลหิตเหลือ จำนวน 342คน ไม่ผ่านการตรวจร่างกายของแพทย์ เหลือผู้ที่บริจาคโลหิตได้ จำนวน 276 คน คิดเป็นปริมาณ 110,400 ซีซี

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน