รวมพลังสรรค์สร้างไทย สู่อนาคตไทย

78

สมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)

นักวิชาการ สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)มองปัญหาสังคมวันนี้คนที่มีบทบาทหน้าที่”ขาดจิตสมนึกความรับผิดชอบสาธารณะ” หรือไม่มีAccountability เดินหน้าสร้างภาวะผู้นำให้”New Gen” ในโครงการYoung Political Leadership มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้นำมิติใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง พร้อมเปิดตัวประธานคนรุ่นใหม่ 4 ภาค(โปรเจ็คภาวะผู้นำรุ่นใหม่)

30ก.ย.63/นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)Thai Sangsan Instituteกล่าวถึงการเดินหน้าโครงการ”สรรค์สร้างไทย…..อนาคตไทย”ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีจิตอาสา จะรวมกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน อันประกอบด้วย ศ.ดร.สุรพล บุญประถัมภ์ นักวิชาการด้านศาสนา,Prof.อิน นฤหล้า นักวิชาการนานาชาติ และอดีตคณะบริหารธุรกิจเอแบค, อ.สุพัฒก์ ชุมช่วย นักวิชาการ(GTO), Prof.ปีแอร์ เดอลาลองด์ , Prof.สก็อต บัดเล่ย์, อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร (ผอ.หลักสูตรนิติฯม.รังสิต) ,

พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้”ประธานมูลนิธิต่อต้านป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด(หนึ่งในแกนนำรวมพลังทำดีเพื่อแผ่นดินที่ไปจัดตั้งพรรคสร้างสรรค์Creativity Party) รวมท้งนักวิชาการอีกหลายสาขาที่มารวมพลังกันสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ทางการเมืองให้มีภาวะผู้นำที่ดีในอนาคต

แม้ว่าโลกทุกวันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาวิวัฒน์และเป็นโลกในยุคเทคโนโลยี่และเอไอAI(หุ่นยนต์) แต่สำหรับประเทศไทยของเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรต้องนึกถึง 3 สถาบันหลักไว้ให้แน่นก็คือ ชาติ ศานสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมฯนี้ทางสถาบันฯจะเปิดตัวเยาวชนคนรุ่นใหม่ Young Political Leadershipทั้ง 4 ภาค ที่จะมารวมกันขับเคลื่อนทำในสิ่งดีๆในแผ่นดินเป็นพลังรุ่นใหม่ของสถาบันฯ และปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสาธารณะต่อสังคมให้สูงมาก ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อจะไม่ให้เขาไปคิดหรือทำในสิ่งที่ผิด ๆ ถ้าจิตสำนึกของเขาถูกปลูกฝังให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติแล้วเราเชื่อว่าเขาจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

สถาบันฯมีนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์การอบรมองค์กรระดับนานาชาติมาแล้ว ในการที่จะมาร่วมกันผลักดันให้เกิดพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมกันสร้างและทำในสิ่งที่ดี ๆในสังคมและประเทศชาติและเดินไปพร้อมกับคนที่อาวุโสกว่าไปด้วยกันจะไม่ขัดแย้งกัน…อย่างผมและท่านอาจารย์สุพัฒก์และหลาย ๆท่านได้กล่าวในหลายเวทีที่ฝึกอบรมว่า” คนส่วนหนึ่ง..หรือคนที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในบ้านเมืองของเรา บางที(บางคน)ขาดภาวะผู้นำ)และขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบสาธารณะหรือAccountability

สำหรับ เรื่องนี้สำคัญมาก ถ้าในจิตส่วนลึกของคนๆคนหนึ่ง ถ้ามีจิตที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะต่อสังคม การตัดสินใจที่จะทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็มักจะไม่เกิดขึ้น ถ้ามองปัญหาของสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมือง สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาประชาชนยอมรับไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่เกิดขี้นมานั้นไม่โปร่งใสตรงไปตรงมา เล่นพรรคเล่นพวก จึงเกิดความไม่เป็นธรรม ความรู้สึกของคนจึงยอมรับไม่ได้ ซึ่งทุกคนนักวิชาการในสถาบันฯมองเห็นว่าต้องมาปลูกฝังและสร้างคนรุ่นใหม่ที่เขาจะต้องมามีบทบาททางสังคมหรือประเทศชาติ หรือบางคนในอนาคตอาจจะมาเป็นนักการเมือง ให้บุคคลเหล่านี้ได้มีจิตความรับผิดชอบสาธารณะต่อสังคมและต่อประเทศชาติให้สูงมาก ๆ ยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไป เพื่อให้สังคมไทยเป๋นสังคมที่มีความสุข จึงจำเป็นต้องรวมมือกันสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสิ่งดี ๆ เพื่อประเทศไทย