1 ทศวรรษ เอฟทีเอ อาเซียน – จีน

39

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดเสวนา “1 ทศวรรษ เอฟทีเอ อาเซียน – จีน ก้าวต่อไปของเอกชนไทยในแดนมังกร” เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยทราบถึงโอกาสในการขยายการค้ากับจีน จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-จีน และรับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการเจาะตลาดจีนมาร่วมเสวนาในหลายประเด็น

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจส่งออกที่มีศักยภาพของไทยในหลากหลายสาขากว่า 200 ราย เมื่อวันที่ 29 ก.ย.63