สำรวจแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สี่แยกตะวันทอง เขตสวนหลวง

114

29 ก.ย.63/นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณสี่แยกตะวันทอง เขตสวนหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสวนหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำสำรวจและลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยอ่อนนุช 17 ตลอดสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ รวมทั้งสำรวจความเป็นไปได้ในการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ส่วนสำนักงานเขตสวนหลวง ให้ประสานกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อขอวางท่อระบายน้ำผ่านที่ดินบริเวณดังกล่าว เพื่อสูบน้ำจากบริเวณท้ายซอยพัฒนาการ 30 ลงสู่คลองหัวหมาก

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน