เอ็ม บี เค ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฟรี

54

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เชิญคุณสุภาพสตรีมาดูแลสุขภาพในกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดโดย มูลนิธิกาญจนบารมี เนื่องในโอกาสเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการป้องกัน การสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. บริเวณลานอเวนิว โซน A และ B ลานรามา ฮอลล์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth