อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯจัดกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน

65

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการฯ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรณี พันเอก พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบ ที่ 21 รักษาพระองค์ ดร.ฉวีพวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีเด็กและเยาวชน จำนวน 42คน ร่วมโครงการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ กรมทหารราบที่21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดชลบุรี