มรภ.สารคาม มอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหิน

136

วันที่ 28 ก.ย.63 ที่บ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหิน มี นายธีรพล จันทร ผู้ใหญ่บ้านหนองหิน พร้อมชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหินเป็นผู้รับมอบ โดยมี รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมพิธี

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้ามาส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบ้านหนองหิน โดยนำองค์ความรู้ วิชาการ และปัจจัยการผลิตมาถ่ายทอดอละมอบให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างหลากหลาย และเพื่อต่อยอดการดำเนินโครงการ ทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จึงได้นำนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน จากงานวิจัยของ ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นั่นคือเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นเครื่องอบแห้งกลางแจ้งขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณกว่า 200,000 บาท มามอบให้กับกลุ่มเกษตรบ้านหนองหิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการอบแห้ง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้านต่อไป

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ /เชาว์ เฉยฉิว จ.มหาสารคาม/รายงาน