เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจพลังงานทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าดูงานโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

52

นายมนู ศิริวรรณ ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า นำสมาชิกไปเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด (RH)ภายในนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี  นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการบริหาร บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัดหรือRH ต้อนรับ

นายศุภวัฒน์  กล่าวว่า โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งนี้   ใช้เชื้อเพลิงจากเศษกระดาษ ไม้ ผ้า ยาง หนังและพลาสติก โดยไม่ใช่ขยะพิษ  ส่วนกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง  ใช้กระบวนผลิต RDF กล่าวคือ คัดเลือกขยะหรือเศษวัตถุดิบที่ไม่ใช้แล้วและเผาไหม้ได้ นำมาคัดหรือแยกขนาด แล้วตัดให้ละเอียด ก่อนอัดก้อน นี่คือขบวนการผลิตRDF ซึ่งควบคุมความชื้นไม่เกิน 20% จึงง่ายต่อการเผาไหม้

ส่วนเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ระบบความร้อน เผาไหม้แบบตะกรับเคลื่อนที่หรือ Step Grate ซึ่งจะให้ความร้อน 850-900 องศาC ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์  พร้อมเติมออกซิเจนเข้าไป3% ช่วยขจัดสารประกอบไอออกซิน โดยความร้อนนั้นจะไปต้มน้ำให้เดือดเป็นไอมีแรงอัดเพื่อไปปั่นมอเตอร์กำเนิดไฟฟ้า กลายเป็นกระแสไฟฟ้า ก่อนส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟภ.

สำหรับที่เป็นห่วงว่า จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่นั้น ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของทางบริษัทฯ มีการควบคุมทุกขั้นตอน ให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ ไร้ควัน  อีกทั้งใช้เทคโนโลยีบำบัดมลพิษทางอากาศทุกขั้นตอน  รวมทั้งมีการติดตั้งระบบCEMs เพื่อตรวจวัดปริมาณมลพิษทางอากาศเปิดตลอดเวลา   บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าและที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

ส่วนน้ำที่ใช้สำหรับต้มปั่นมอเตอร์นั้น เป็นน้ำประปาอย่างดี โดยมีขบวนการหลังผ่านการปั่นมอเตอร์กำเนิดไฟฟ้าแล้ว ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 40% จะถูกนำเข้าสู่ระบบหล่อเย็นกำจัดออกซิเจนหรือควบแน่น ให้เป็นน้ำก่อนหมุนเวียนเพื่อนำไปใช้ใหม่ต่อไป  ส่วนเถ้าจากการเผาไหม้ ทางบริษัทฯ  จะนำไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบในบ่อบำบัดตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ได้จ้างงานประชาชนในพื้นที่ สร้างรายได้ สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก รวมถึงการเสียภาษีบำรงพื้นที่ โดยเฉพาะภาษีโรงเรือน จำนวนมาก   อีกทั้งยังมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ที่ทางบริษัทฯบริจาคให้ปีละ 600,000บาท ถือเป็นการคืนกำไรให้กับพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา โดยมีผู้เดินทางมาดูงานปีละประมาณ 5,000 คน

กานต์ เหมสมิติ รายงาน