พระราชทานแจกันดอกไม้ให้กับ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์

42

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแจกันดอกไม้ให้กับ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ. เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น ด้านต้นแบบนักสังคมสงเคราะห์ ของสมาคมหนังสือพิมพส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องบอลลูน 1 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นายอดุล จันทรศักดิ์ อดีตอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ด้าน “ต้นแบบนักกฎหมายทำงานเพื่อสังคม”และ นางพรวรินทร์​ นุตราวงศ์​ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้าน “พยาบาลผู้มีจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้จากไปอย่างมีความสุข”