สาธารณสุขปัว จัดงาน “เดินวิ่งปั่น ก้าวท้าใจ ครั้งที่ 1”

แชร์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น. ที่ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว จังหวัดน่าน นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สาสุขปัว เดินวิ่งปั่น ก้าวท้าใจ ครั้งที่ 1 “โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว กล่าวต้อนรับ นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งร่วมปล่อยตัวขบวนปั่นจักรยาน นักเดิน -วิ่ง รวมมีผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 500 คน ใช้งบประมาณจากการสนับสนุน บริจาค จากร้านค้า คหบดี หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในชุมชน และมีกำหนดจัดกิจกรรมต่อเนื่องหมุนเวียนไปแต่ละตำบลเดือนละ 1 ครั้ง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์