ศป.บส.ชน.ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนช่วงสถานการณ์ COVID -19

แชร์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ก.ย.63 ร.ท.ธวัช นามวงค์ หน.ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 2 ร่วมกับผู้นำชุมชน รัฐวิสาหกิจ บ.ป่าสักงาม ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เก็บผลผลิตดอกดาวเรืองส่งให้ผู้มารับซื้อนำไปร้อยเป็นพวงมาลัยขาย ในราคาดอกละ 60-80 สตางค์ เป็นรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรให้กับหมู่บ้านป่าสักงาม ช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ตามนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

ร.ท.ธวัช นามวงค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วหลายรอบ รายได้คุ้มต้นทุนแล้ว ที่เหลือหลังจากนี้จะเป็นผลกำไรของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบกับช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ต้นฤดูหนาวและดอกดาวเรืองเริ่มบานเต็มที่ จึงเป็นอีกสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศทุ่งดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามสวยงามของหมู่บ้านป่าสักงาม ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นบ้านและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามและหาชมได้ยากในปัจจุบัน

วีระชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน


แชร์