ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาเกษียณโพสต์ข้อความชื่นชม “เจ้านายน้ำดี”

55

วันที่ 26 ก.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีนายตำรวจสัญญาบัตรที่จะเกษียณอายุราชการ  5 นาย ได้โพสต์ในโลกโซเชียลชื่นชมการทำงานของผู้บังคับชา คือ พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บำรุง ผกก.สภ.เมืองสกลนคร ว่า กระผม ร.ต.อ.เจตพล ไชยเชษฐ์ ตัวแทนผู้เกษียณฯอายุราชการ ขอกราบขอบพระคุณท่านด้วยความเคารพยิ่ง ที่ท่านได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมแรงร่วมใจจัดงาน วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุุณความดีที่ยั่งยืน ให้พวกกระผมและได้กรุณา ให้ช่างถ่ายๆภาพขนาดใหญ่ให้พวกกระผมพร้อมครอบครัวด้วย เป็นที่ซาบซึ้งใจพวกกระผมพร้อมครอบครัวยิ่งนัก จึงขอกราบขอบพระคุณท่านและข้าราชการตำรวจ ทุกนายไว้ ณ ที่นี้ด้วย และจะขอจดจำคุณความดีของท่าน พร้อมกำลังพลทุกนายไว้ ตลอดไปจนชีวิตจะหาไม่ครับ ที่ผ่านมา นอกจากเป็นผู้บังคับัญชาที่ดี ยังทำตัวเหมือนญาติพี่ น้องปฏิบัติงานด้วยความรัก โอบอ้อมอารีต่อทุกคน ท่าน เป็นนายตำรวจหนุ่มน้ำดีที่อายุราชการยังยาวนาน ไม่ว่างานหลวง งานราษฎ์การกีฬา ท่านไม่เคยขาด ขออวยพรให้เจริญก้วหน้าในหน้าที่การงานที่สูงขึ้น ด้วยความเคารพ ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าว มีผู้แชร์ในโลกโซเชียลแสดงความชื่นชมจำนวนมาก วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน