“สุชาติ“ รมว.แรงงาน ล่องใต้เปิดงานมหกรรมคนสามวัยใส่ใจสุขภาพจังหวัดพัทลุง

60

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคนสามวัย ใส่ใจสุขภาพจังหวัดพัทลุง ซึ่งองค์การบริหารส่วน จ.พัทลุง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดพัทลุง และองค์กรภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชาชน ในการดูแลสุขภาพของประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ด้าน นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า มหกรรมคนสามวัย ใส่ใจสุขภาพจังหวัดพัทลุง มีแนวคิดมาจากการดำเนินงานตามโครงการ 80 ยังแจ๋ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  แต่ละปีมีผู้สูงอายุในจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน สำหรับกิจกรรมภาย ประกอบด้วย การประกวดเต้นแอโรบิค กีฬามหาสนุก นิทรรศการด้านสุขภาพและของดีเมืองลุง การมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุสุขภาพดีอำเภอละ 1 คน โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มคนวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรายปรายมาอย่างต่อเนื่อง

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน