สภาเอสเอ็มอีร่วม’สุรินทร์โมเดล’ นำร่องบูรณาการครบวงจรระดับจังหวัดสู่การค้าชายแดนช่องจอม

543
สภาเอสเอ็มอี ร่วมกับ กมธ. และหน่วยงานรัฐในจังหวัดสุรินทร์ จัดงานเปิดบ้านสุรินทร์ (Surin Model) บูรณาการความร่วมมือระดับจังหวัดครั้งแรกในประเทศ

25 กันยายน 2563 นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย แก้วศิริ รองประธานอาวุโส และที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงิน การคลัง และระบบเศรษฐกิจ นายสุปรีย์ ทองเพชร รองประธาน และนายกสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย นายประสงค์ แก้ววิจิตร รองเลขาธิการ และเลขาธิการกลุ่มคลัสเตอร์ TAF คุณเกษม วชิรเจริญวงศ์ รองเลขาธิการ และคุณสืบสมบัติ ศรีสุรินทร์ ประธานสภาเอสเอ็มอีจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เปิดบ้านสุรินทร์ (Surin Open Up) ณ ตลาดอาเซียน ช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับความร่วมมมือจาก SMEs ในภาคีเครือข่ายไปร่วมออกบูธ ได้แก่ คลัสเตอร์ TAF น้องพร Thai Rich Foods ส.อับดุลลา ไลลาฟาร์ม สิรดา by King Sap และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ เช้าวันที่ 26 กันยายน 2563 นายไชยวัฒน์ ได้เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “เปิดสุรินทร์ เปิดโอกาส พร้อมเงินทุน” โดย คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งมีนายสมบัติ ศรีสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสุรินทร์ และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงิน การคลัง และระบบเศรษฐกิจ เป็นแม่งานใหญ่ในการจัดงานภายใต้กรอบแนวคิด สุรินทร์โมเดล
WC รายงาน
#ThaiSMEsCouncil #SMEs #สุรินทร์โมเดล #ช่องจอม #สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี