จับตาพรรคเสมอภาค น้องใหม่ชู”ภาคประชาชนเพื่อประชาชน”

97

รฎาวัญ วงศศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค

แช่มชื่นทั่วไทย อดีตรัฐมนตรีช่วย กท.แรงงาน“รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์” ขึ้นแท่นหัวหน้าพรรค “เสมอภาค” ประกาศอุดมการณ์พรรค“มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม” ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยยุคใหม่

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม อัลตร้า อารีน่า ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า โชว์ ดีซี (Show DC) พรรค “เสมอภาค” ได้จัดประชุมผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรค เพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค รวมถึงพิจารณาคำประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และข้อบังคับพรรค โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 400 คน เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค

อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าประชุมได้มีการตรวจอุณหภูมิ วัดไข้ แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ พร้อมการเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในและนอกห้องประชุม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

หลังจากนั้น ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค สรุปรายชื่อได้ 19 คน ประกอบด้วย

1. นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค

2. ดร. นิติธร สีเชียว เลขาธิการพรรค

3. นางสาวชริตา พลพานิชย์ เหรัญญิกพรรค

4.นายณัฐพล ปัญญากอง ทะเบียนสมาชิกพรรค

ส่วนกรรมการบริหารอื่นของพรรค จำนวน 15 คน เช่น นายสถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ อดีตรอง ผอ. การยางแห่งประเทศไทย พลตรี ถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์ ตัวแทนสภาแพทย์แผนไทย พลตรี รัชพล สุทนต์ อดีต ผอ.สารวัตรทหารบก นางรัตนจันทร์ ศีลสัมฤทธิ์ ฯลฯ

นอกจากนี้ ได้ประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค คือ “มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” โดยต้องการพัฒนาด้านการเมืองไทยให้ก้าวไปสู่การเมืองภาคประชาชน โดยประชาชนร่วมเป็นเจ้าของพรรค ร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ

ที่สำคัญ เพื่อสร้างสังคมให้มีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นสังคมแห่งความดีงามและถูกต้อง อันจะนำความสงบสุขให้กลับคืนมาสู่ประเทศชาติ และจะเป็นผลให้ประชาชนทั่วไป มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นและมีความสุข โดยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


นางรฏาวัญ กล่าวต่อที่ประชุม หลังได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสมอภาคว่า ขอขอบคุณผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคเสมอภาคทุกๆ คนที่สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรค ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองของประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง ทุกคนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะทำงานการเมืออย่างสร้างสรรค์ มุ่งสร้างการเมืองมิติใหม่

นางรฏาวัญ กล่าวว่า สิ่งที่ทุกคนถามมาเป็นจำนวนมาก” เมื่อเราได้ประกาศจะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ คือ พรรคที่จะจัดตั้งนี้ จะอยู่ฝ่ายไหน เหมือนจะบอกให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มีความขัดแย้งกันอยู่ ตนจึงขอใช้เวทีนี้ประกาศว่า พรรคเสมอภาค จะไม่ใช่พรรคของฝ่ายใดเป็นอันขาด “

“เราเป็นพรรคการเมืองของประชาชน ไม่ขอไปร่วมอยู่ในความขัดแย้งใดๆ เราตั้งใจจัดตั้งพรรคเสมอภาค เพื่อเป็นพรรคมิติใหม่ที่จะเปลี่ยนการเมืองไทยให้เป็นการเมืองที่ขาวสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นพรรคที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง”

นางรฎาวัญ กล่าวว่า “ขณะนี้บ้านเมืองเรากำลังประสบปัญหา มหาวิกฤตในหลายด้าน สังคมแตกแยก เศรษฐกิจตกต่ำ คนตกงาน ขาดรายได้ การทำมาหากินเต็มไปด้วยความยากลำบาก กฎหมายหลายอย่างยังล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภาคการเกษตรมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการศึกษาของเยาวชนที่ไม่สอดคล้องกับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้ต่างหาก คือภารกิจของพรรคเสมอภาค ที่จะเร่งดำเนินการและเข้ามาแก้ไขปัญหา”


ด้าน ดร. นิติธร สีเขียวเลขาธิการพรรคเสมอภาค ได้กล่าวอธิบายถึงสัญลักษณ์พรรค “เสมอภาค” ว่า พรรคเสมอภาค ใช้เครื่องหมายมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ “เท่ากับ” ที่มี “วงกลม”ล้อมรอบและมีตัวอักษรคำว่า “เสมอภาค” ปรากฏอยู่ด้านของล่างของวงกลมดังกล่าว โดยสัญลักษณ์ “เท่ากับ” ที่เป็นแถบสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางวงกลม เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเสมอภาคของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
แถบสีชมพูและแถบสีฟ้า ที่เป็นสีแถบของวงกลมที่แบ่งครึ่งกันอย่างสมดุล แสดงถึงความเท่าเทียมกันของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยแถบสีชมพูเสมือนเป็นตัวแทนของผู้หญิงและแอลจีบีที(LGBT) ที่เป็นผู้หญิง

ส่วนแถบสีฟ้าเสมือนเป็นตัวแทนของผู้ชายและแอลจีบีที(LGBT) ที่เป็นผู้ชาย ที่มีสิทธิ ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน

ส่วนสัญลักษณ์ “วงกลม” ที่เป็นแถบสีชมพูและแถบสีฟ้า เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ความกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ รวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เข้มแข็ง ที่พร้อมจะช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ดั่งกงล้อที่พร้อมจะหมุนไปอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากมติที่ประชุมพรรคเสมอภาคได้มีมติเลือกนางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสมอภาค ส่งผลให้นักธุรกิจระดับแถวหน้าเมืองไทยหลายคนได้เข้ามาแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมนักการเมืองสตรีแห่งกว๊านพะเยาผู้มากับม้าขาว และชื่นชมว่าเป็นนักการเมืองน้ำดี มือสะอาด โปร่งใส มุ่งมั่นที่จะทำงานพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง

ขณะเดียวกันภาพการขับเคลื่อนคณะกรรมการบริหารพรรค นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ ได้จัดสรรผู้เชี่ยวชาญพิเศษกับคนรุ่นใหม่เข้าร่วมมือบริหารพรรคได้อย่างลงตัว ซึ่งได้สร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกทุกคนภายในที่ประชุมว่า นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ จะนำพาพรรคเสมอภาคเข้าสภาอันทรงเกียรติได้อย่างแน่นอน

สำหรับคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองที่ผ่านมา นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ ได้ผ่านหน้าที่สำคัญทางการเมืองมาหลายตำแหน่ง ประกอบด้วย

– อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดพะเยาติดต่อกัน 3 สมัย
– อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
– อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ดำรงตำแหน่ง 17 ก.พ. 2544-2545)ในรัฐบาลของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร
– อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เป็นสตรีคนแรกของประเทศไทยในคณะรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารอชุน
– อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
– อดีตผู้ประกาศข่าว ช่อง 11

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน