โคราชเร่งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฟื้นความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ หลังแล้งยาวนาน

57

นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจ.นครราชสีมา พร้อม  นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา นายอายุวัฒน์ อนุตรอริยกุล ประมง อ.ครบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ภายในเขื่อนลำแชะ หนึ่งใน 4 เขื่อนหลักของ จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ สร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน หลังจากที่ก่อนหน้านี้สถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะ ลดต่ำและเหลือปริมาณน้ำน้อยที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการสร้างเขื่อนมา ส่งผลกระทบต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำภายในเขื่อนอย่างมาก

สำนักงานประมง จ.นครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดประกอบด้วยปลาตะเพียน และปลายี่สกเทศ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา จำนวนกว่า 6 แสนตัว มาปล่อยลงในเขื่อนลำแชะ ซึ่งจะสามารถเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำแห่งนี้ได้เพิ่มเติม จากการแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ในช่วงฤดูปลาวางไข่ เนื่องจากในช่วงนี้เริ่มมีน้ำไหลลงสู่เขื่อนเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำแชะ ระดับน้ำได้เริ่มกระเตื้องขึ้นเล็กน้อย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60 ลบ.ม. จากความจุกักเก็บทั้งหมดที่ 275 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของความจุ และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น จากฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องในช่วงนี้

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน