ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ติดตามโครงการเจ้าปัญหาใน จ.เชียงใหม่

80

วันที่ 25 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15  ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่  ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอนอำเภอดอยสะเก็ด – ตำบลป่าเมียง ตอน 2  ภายหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำว่า เกิดเหตุน้ำหลากทำให้สะพานขาดบ่อยครั้ง จนไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก   ผลจากการตรวจสอบ พบว่า ถึงแม้จะเกิดเหตุน้ำหลากจนทำให้มีปัญหาสะพานขาดอยู่บ่อยครั้ง  แต่การดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวยังคงถือว่าอยู่ภายในระยะเวลาดำเนินการตามกำหนด 

ขณะนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ติดตั้งสะพานเหล็กแยกออกมาจากส่วนที่กำลังก่อสร้างสะพานหลัก  เพื่อให้รถสามารถสัญจรข้ามแม่น้ำได้ในเบื้องต้น  และกำลังเร่งก่อสร้างสะพานหลักให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยมีการใช้ท่อซีเมนต์แบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสะพานและให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก  แทนการก่อสร้างสะพานแบบเดิมที่ใช้ท่อซีเมนต์แบบวงกลมแล้วใช้ดินกลบทับ  ทำให้การก่อสร้างโดยการออกแบบใหม่นี้มีความแข็งแรง คงทนถาวรกว่าเดิม  ทั้งนี้ คาดว่าในส่วนของสะพานหลักนี้จะสามารถดำเนินการก่อสร้าง  แล้วเปิดให้รถสัญจรไปมาได้ก่อนในเบื้องต้นภายในอีก 1 เดือนข้างหน้านี้  และจะดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับมีการสำรวจและปรับปรุงสะพานตามจุดที่สำคัญอื่นๆ ของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดได้ตามกำหนดภายในเดือนเมษายน 2564  ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

จากนั้นไปตรวจการดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง ระยะที่ 1 ความยาว 200 เมตร ที่ บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งบประมาณกว่า 12 ล้านบาท  เพื่อพิจารณาถึงคุณประโยชน์กับความคุ้มค้าของงบประมาณที่ได้ลงทุนไป  เนื่องจากขณะนี้มีการร้องของบประมาณเพิ่มเติมจากชาวบ้าน  เพื่อต้องการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในระยะที่ 2 ต่อไปอีก 130 เมตร  เพื่อช่วยป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในช่วงคุ้งน้ำที่ต่อมาจากระยะแรก  โดยการเสนอของบประมาณในครั้งนี้เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการร่วมกันพิจารณาหารือกันต่อไป

เจตน์ตนา เมืองลือ จ.เชียงใหม่/รายงาน