ม.ทักษิณ ทุ่ม 640 ล้านบาท เปิดโรงเรียนสาธิตสอนเฉพาะทาง ที่วิทยาเขตพัทลุง เทอมแรกปี 64

255

สายวันที่ 25ก.ย.63 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 63 และทิศทางการพัฒนาการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และกล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯได้เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียน ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  เริ่มรับนักเรียนที่สนใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณนั้นจะ เป็นโรงเรียนกึ่งประจำ ซึ่งมีทั้งระบบประจำหอพัก และ ระบบเดินทาง ไป-กลับ

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มุ่งเน้นให้โรงเรียนสาธิตดังกล่าวนี้เป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่มีวุฒิปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ 70 และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มาใช้ให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนให้มากที่สุด และจะนำความโดดเด่นเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตพัทลุง มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเช่นกัน อาทิ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องแล๊ปต่างๆ  จะเปิดให้เยี่ยมชมในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 นี้

สำหรับการดำเนินงานใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 640 ล้านบาท มีทั้งอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ หอพัก ฯลฯ การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2566 แต่โชคดีที่ทางมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับการจัดสรรการก่อสร้างอาคารไปก่อนหน้านี้ 3 อาคาร จึงได้ใช้อาคารดังกล่าวเปิดสอนชั้น ม.1,ม.4 ไปก่อน พร้อมกันนั้นทางมหาวิทยาลัยฯจะนำห้องแล๊ปหุ่นยนต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนสาธิตดังกล่าวด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการเขียนโปรแกรม รวมทั้งการนำห้องแล๊ปด้านชีวภาพ ห้องแล๊ปเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ห้องแล๊ปด้านภาษาของมหาวิทยาลัยฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ่มค่าอีกด้วยเช่นกัน

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน