“ธรรมนัส”มอบหนังสือส.ป.ก.4-01ให้แก่เกษตรกร จ.ตรัง จำนวน 130 ราย

99

รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4 – 01 จังหวัดตรัง สร้างความมั่นคงเกษตรกรไร้ที่ทำกินสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
25ก.ย.63/ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และการรับฟังประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ การจัดที่ดินและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การดำเนินงานครั้งนี้มีนโยบายในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน จึงจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ และกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมพัฒนาด้านการเกษตร ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม วันนี้ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรจำนวน 130 ราย และมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดที่ดิน การตรวจสอบการถือครองที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาอาชีพ และการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ทั้งนี้ จังหวัดตรังมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน รวม 10 อำเภอ 62 ตำบล มีพื้นที่ประมาณ 586,962 ไร่ พื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ 354,671 ไร่ ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้ว 302,095 ไร่ และคงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก 52,576 ไร่

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน