ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ เชื่อมชุมชนเข้าถึงผู้สูงอายุ จ.ตราด

89

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จัดอบรม “การใช้สมาร์ทโฟน สื่อสารทันใจไม่ตกเทรนด์” ผู้นำเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จ.ตราด

​การสื่อสารในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นตัวช่วยย่อโลกของเราให้เล็กลง อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเราทุกคนต้องปรับตัวให้ทัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ต้องปรับตัวให้ทันเพื่อสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จึงได้ร่วมกับสำนักปฏิบัติการมณฑล RE พื้นที่ภาคตะวันออก และพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จัดอบรมหลักสูตร “การใช้สมาร์ทโฟน สื่อสารทันใจไม่ตกเทรนด์” ให้กับผู้นำเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ซึ่งจัดตั้งโดยพระอาจารย์สุบิน ปณีโต เพื่อถ่ายทอดทักษะความรู้โลกยุคใหม่ให้ผู้สูงอายุในชุมชน ณ.วัดไผ่ล้อม จ.ตราด

นายพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดเผยว่า มีนโยบายในการดูแลชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”เช่น การสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การอบรมในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ นำทีมโดย นายพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานสำนักปฏิบัติการมณฑล RE พื้นที่ภาคตะวันออก และพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ลงพื้นที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ทักษะ องค์ค วามรู้ในการใช้สมาร์ทโฟนให้ผู้นำเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จ.ตราด ได้นำไปถ่ายทอด สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อใช้ในการสื่อสาร รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้งานและติดตามข่าวสารด้วยแอพพลิเคชั่นในชีวิตประจำวัน ข้อควรระวังในการใช้โซเชียล มีเดีย

ด้านนางนงลักษณ์ บำเพ็ญบูรณ์ หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายที่เข้าอบรม เล่าว่า “โดยส่วนตัวมีอาชีพเป็นเกษตรกร จึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เนื่องจากวิวัฒนาการการสื่อสาร เวลาคนอื่นสื่อสารกัน หรือเวลาลูกต้องการสื่อสารด้วย ก็สื่อสารไม่รู้เรื่อง ใช้แอพพลิเคชั่นไม่ถูก หรือเข้าใช้ไม่เป็น เมื่อได้ยินพี่ในกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ แนะนำว่ามีกิจกรรมนี้จึงสนใจมาเข้าร่วม ซึ่งหลังจากอบรมทำให้รู้จักพีเจอร์ต่างๆ ในแอพพลิเคชั่นมากขึ้น เช่น กลุ่มมาร์เก็ตเพลซต่างๆ ซึ่งไม่เคยรู้ ไม่เคยเข้าดูมาก่อน การสร้างกิจกรรมส่วนตัว การจัดเก็บข้อมูล และการแจ้งเตือนต่างๆ ซึ่งจะนำไปต่อยอดโดยการสอนเพื่อนๆ ในชุมชน ในหมู่บ้าน เมื่อเห็นน้องๆ จิตสาธารณะมาช่วยทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้จึงอยากให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ได้ความรู้ด้วย ขอขอบคุณน้องๆ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ที่มาช่วยสอนแบบตัวต่อตัว ดูแลตั้งแต่การลงทะเบียน ทำให้เข้าใจ น้องๆ ทุกคนมีความใส่ใจ ถ้าไม่มีกิจกรรมนี้ก็คงจะไม่เข้าใจการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ขอบคุณทุกคนมากๆ ค่ะ”

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน