อปท.-โรงเรียนโวยนมโรงเรียนบูด จับตัวเป็นก้อน วอนช่วยตรวจสอบ

67

เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ และครูในโรงเรียนในสังกัดโวย อาหารเสริม (นมโรงเรียน) บูดมีลักษณะเป็นก้อน ไม่กล้าให้เด็กนักเรียนดื่ม เผยทำสัญญากับโรงนมแห่งหนึ่ง กลับมีนมจากที่อื่นมาปน นำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนสังกัด อปท. 141 แห่ง จี้ให้ส่งไปให้ตรวจคุณภาพ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2563 ที่เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร นายสมาน ศิลาแดง นายกเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ได้เชิญ น.ส.ประภัสสร คำผอง ผช.ผจก.สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร มาพูดคุยกับกลุ่มครูของโรงเรียนในสังกัดของ ทต.เจริญศิลป์ ทั้ง 6 แห่ง กรณีโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) บูดเน่าเสียจนไม่สามารถให้เด็กนักเรียนรับประทานได้ โดยนมโรงเรียนดังกล่าว จัดส่งโดยสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ การพูดคุยครั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วทั้งจังหวัด โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการนำนมจากสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา ที่ไม่ใช่นมที่สหกรณ์โคนมวาริชภูมิผลิต มาส่งให้กับทางโรงเรียน ซึ่งลักษณะของนมทั้งสองสหกรณ์คล้ายกันหมดทุกอย่าง ผิดแต่โลโก้เท่านั้น และพบว่านมดังกล่าวบางกล่อง ที่ผลิตมาจากสหกรณ์โคนมแห่งนั้น เกิดจับตัวเป็นก้อนและมีรสขมคล้ายเน่าเสีย คณะครูจึงวิตกว่าหากนำไปให้เด็กนักเรียนดื่มจะเกิดอันตราย

นายพงษ์ศิริ ขันทวิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดเนื่องจากว่าเด็กได้ดื่มนมไปแล้ว สังเกตว่านมจะจับกันเป็นก้อน มีความกังวลใจในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้ว ก็ไม่ให้เด็กดื่มแล้วก็มีรสชาติที่ขมในบางกล่อง ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดก็เลยได้มาคุยแล้วก็ปรึกษากัน เรื่องเกิดขึ้นได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว นมที่เสียก็ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนกล่องใหม่ มันจะเป็นเฉพาะบางกล่องไม่ใช่จะเป็นทั้งหมด ก่อนเด็กจะกินจะให้เจาะกล่องก่อน แล้วดูลักษณะของนมถ้าเป็นก้อนก็จะไม่ให้เด็กกิน ถ้าเป็นก้อนเป็นเม็ดมันอันตราย ถ้าเด็กบอกว่าขมเราก็จะชิมดูก่อน ครูชิมดูก่อนถ้าขมจริงก็จะเปลี่ยนกล่องใหม่ รสชาดที่ขมคือนมเริ่มที่จะเสียแล้ว ถ้าบูดแล้วคือจะเปรี้ยวเลย ส่วนใหญ่แล้วอาการเปรี้ยวนี้จะไม่มีจะมีขม ด้าน น.ส.ประภัสสร คำผอง ผช.ผจก.สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ กล่าวว่า กำลังตรวจสอบความชัดเจนในส่วนที่ได้รับแจ้งจาก อปท. เพราะเบื้องต้นในส่วนของสินค้า ก็จัดส่งก็มาจากอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าผลิตจากสหกรณ์วาริชภูมิโดยตรง

น.ส.ประภัสสร กล่าวต่อว่า เบื้องต้นสหกรณ์ ได้รับการประสานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมาร่วมตรวจสอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปยังไง เพื่อที่จะได้แก้ไขในส่วนนี้ได้ถูกต้องถูกจุด ในส่วนกระบวนการผลิตของสหกรณ์วาริชภูมินั้น ยืนยันได้ว่าไม่ติดปัญหาอะไร เพราะสหกรณ์ก็เริ่มตั้งแต่ กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เรามีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบซึ่งคือน้ำนมดิบจนถึงขบวนการขนส่ง สาเหตุที่ต้องรับนมปากช่องมา ส่วนหนึ่งก็คือช่วงติดโควิด 19 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน จะมีนมดิบที่เหลือการผลิตจำนวนมาก เครื่องจักรของเราไม่สามารถที่จะรับการผลิตได้ทั้งหมด ซึ่งน้ำนมดิบมากส่วนหนึ่งได้เอาไปจ้างผลิตที่สหกรณ์โคนมแห่งนี้ สหกรณ์เราก็จำเป็นต้องรับนมกล่องมา เพื่อใช้ในกระบวนการ ทุกภาคส่วนที่ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกัน ตอนนี้เหตุการณ์ปกติแล้ว พอโรงเรียนเปิดเทอม ก็เริ่มที่จะขยับขยายได้ ในส่วนอายุของนมโรงเรียนนมกล่องก็คือ จะมีอายุ 10 เดือน แต่ถ้าเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ จะมีอายุ 10 วันเท่านั้น

ขณะที่ นายสมาน ศิลาแดง นายก ทต.เจริญศิลป์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณทางคณะครู ที่สะท้อนปัญหาของนมหรืออาหารกลางวันนมโรงเรียน ในนามของ อปท. ขอบอกไว้เลยว่านมอาหารกลางวัน หรือเบี้ยยังชีพเป็นเงินอุดหนุนของรัฐบาลในสัดส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป แต่ปัญหาหลากหลายที่ตามมา ท้องถิ่นจะต้องคอยตอบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพ ยกตัวอย่างที่ผ่านมาที่เห็นก็คือในเรื่องนม นมสำคัญมากเราเคยแบ่งโซนกันช่วยเหลือเกษตรกร แต่ปัญหาคุณภาพออกมาแล้ว อำเภอเจริญศิลป์ทั้งอำเภอ โดนนมของสหกรณ์โคนมที่อื่น แต่ส่งในนามของสหกรณ์นมวาริชฯ ก็เป็นปัญหาของคณะกรรมการตรวจรับเรื่องคุณภาพ เรื่องความเชื่อมั่นของสหกรณ์วาริชฯ ทำไมจะต้องทำให้ท้องถิ่นเป็นแพะ ทำไมจะต้องทำให้คณะครูที่ตรวจรับต้องมารับผิดชอบ ในเรื่องความมาตรฐานของสหกรณ์ เรื่องนี้อยากสะท้อนคนทำงานท้องถิ่น ต้องรับทราบปัญหาทุกๆเรื่อง สิ่งสำคัญก็คือเรามีเจตนาที่อยากให้เด็กกินดีอยู่ดี กินอาหารที่มีคุณภาพ แต่ปัญหาว่าไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงข้อระเบียบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในการซื้อสิ่งของที่สะดวกให้แก่ชุมชนต่อไป

นายสมาน ศิลาแดง นายกเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ กล่าวด้วยว่า ถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลได้รับรู้ว่า นมโรงเรียนหรืออาหารกลางวัน เอาออกจากระบบท้องถิ่น เพื่อความสบายใจของพี่น้องชาวท้องถิ่น ที่จะเป็นภาระในเรื่องของการตรวจสอบ ข้างบนคุณไม่ยอมปรับปรุง แต่ข้างล่างก็ต้องแก้ไขช่วยทุกๆเรื่อง ตอนนี้ถามเพื่อน อปท.กว่า 140 แห่ง โดนทั้งหมดเลย โดนในเรื่องของเอานมสหกรณ์ที่อื่นมา แต่เราทำสัญญากับสหกรณ์วาริชฯ ก็คือช่วยในเรื่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอวาริชฯ นมก็ต้องผลิตที่วาริชฯ เพราะทั้งใหม่และสด เรื่องการขนส่งก็รวดเร็วและสะดวก แต่เมื่อไปเอานมมาจากสหกรณ์ที่อื่น ทำให้นมก็ไม่สดการขนส่งก็ล่าช้า จึงอยากให้ทบทวนตรงจุดนี้ ซึ่งนมทั้ง 2 สหกรณ์ ตนจะได้นำส่งไปตรวจสอบด้านคุณภาพที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งผลจะออกมาประมาณ 1 สัปดาห์ ในช่วงนี้ก็ให้ครูแต่ละโรงเรียนช่วยกันดูคุณภาพของนมว่าบูด เน่า เสีย เป็นก้อนหรือไม่ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป ประชาชนก็จะประณามคนท้องถิ่นว่าไม่มีความโปร่งใส นำนมบูดมาให้นักเรียนดื่ม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแต่เสียกับเสีย

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน