เดินหน้าบริการรถโดยสารสาธารณะให้คนโคราช แก้ไขปัญหาจราจรและความปลอดภัย

62

เช้าวันที่ 24 กย. ที่ห้องประชุมแคนา 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริการรถโดยสารสาธารณะ ระหว่าง มทร.อีสาน เทศบาลนครนครราชสีมา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  บริษัท ทริปเปิ้ลซีพลาสแอนด์สตีล จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ต.อ.  ธนัญชัย เพียรช่าง รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา และผู้แทนบริษัทเอกชน  เข้าร่วมลงนาม

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษาที่เดินทางจาก มทร.อีสาน นครราชสีมา ไปยัง มทร.ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 12.8 กิโลเมตร ทั้งนี้ 5 หน่วยงาน จะร่วมดำเนินการรณรงค์และสร้างความตื่นตัวให้มีการใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาจราจรคับคั่ง ลดมลพิษทางอากาศและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง โดยจะติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทุกสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2564 และแต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

นายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า ขอขอบคุณ บริษัท ทริปเปิ้ลซีพลาสแอนด์สตีล จำกัด ให้การสนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดมาตรฐานที่ใช้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารในสนามบินชนิดชานต่ำ 100 องศา ประตูขึ้นลง 2 ฝั่ง บรรทุกผู้โดยสารรวม 83 คน แยกเป็นนั่ง 33 คน และยืน 50 คน จำนวน 2 คัน เพื่อบริการรับ-ส่งนักศึกษา ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ โดยคิดค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษวันละ 1,600 บาทและสามารถรองรับผู้พิการที่มีปัญหาการเคลื่อนทางร่ายกาย ซึ่งต้องใช้รถวิลแชร์และยังเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพนักงานขับรถสำหรับรถทั้ง 2 คัน พร้อมซ่อมบำรุง ดูแลรักษารถโดยสารที่นำมาให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการใช้งานภายในขอบเขตของกิจกรรม ส่วน มทร.อีสาน จัดให้บริการจุดรับ-ส่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ ที่จุดจอดรถบริเวณหอพัก มหาวิทยาลัยฯและศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

ด้านตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกช่องจราจรสำหรับรถโดยสารตลอดเส้นทางตั้งแต่เวลา 07.00 น. และเป็นผู้ประสานงานสำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) ตามรูปแบบที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้น เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษาและซ่อมบำรุงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถโดยสาร

ด้าน นายสุรวุฒิ นายกเทศบาลนครนครราชสีมา  กล่าวว่า เทศบาลนครนครราชสีมา มีความยินดีที่มีส่วนร่วมพร้อมสานต่อแนวทางกระตุ้นให้ชาวโคราชหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและลดปริมาณจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วน อำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน