พ่อเมืองลับแลเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.อุตรดิตถ์

55

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 63 เวลา 09.00น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.อุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มโดยการนำหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุกมาให้บริการในพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน มอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลา มอบพันธุ์พืช มอบบัตรประชาชนให้กับเด็กๆ โดยมี นายพิภัช ประจันทร์เขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการ  มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูทให้บริการของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจ ณ.จุดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยให้บริการประชาชนรวมทั้งรับฟังข้อมูลและได้ทราบปัญหาความต้องการของพื้นที่ ณ วัดด่านแม่คำมัน ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ต่อมา นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นางกฤตยา กาญจนปัญญานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล คณะแพทย์ พอสว คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ได้ออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายแม๊ค เกษรดอกไม้ อายุ 61ปี ที่อยู่ 35ม.8ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็งหลอดอาหาร
2. นางแปลง ดวงปุ้มเอง อายุ 79ปี ที่อยู่ 26/1ม.8ต.ด่านแม่คำมันโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง อีกด้วย

นายประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน