โรงแรม SMILE LANNA HOTEL ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงแรมในระดับ 4 ดาว ประเภท Resort

281

คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ และ ไพศาล สุขเจริญ ผู้บริหารโรงแรม SMIlE LANNA HOTEL

24ก.ย.63/ สมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย ในแคมเปญ “ซ่อมสร้าง” เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการโรงแรมให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มไปสู่มาตรฐาน 3-5 ดาว

ขณะเดียวกันได้มีพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโรงแรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 15.00 -18.00 น. ณ ห้องไทยจิตรลดา บอลรูม 1-3 ชั้น 2 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ที่สำคัญ นับเป็นโอกาศดีในปีนี้โรงแรม SMILE LANNA HOTEL ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงแรมในระดับ 4 ดาว ประเภท Resort เป็นเวลา 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 )