ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 รับโล่ประกาศฯ ท่าเทียบเรือประมงต้นแบบ

106

อมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

ครบรอบ 94 ปี กรมประมง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณท่าเทียบเรือประมงที่มีมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี ให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง เกษตรกรชาวประมง ผู้ประกอบการ รวม 3 รางวัล และองค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นหน่วยงานหนึ่งได้รับรางวัลนี้

24 ก.ย.63 /นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 94” และ “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ทางกรมประมง ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้ควบคู่ไปกับอาชีพประมงที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมประมงได้จัดกิจกรรมให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ท่าเทียบเรือประมงต้นแบบ (Smart Port) เพื่อแสดงท่าเทียบเรือประมงที่มีมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี มีการพัฒนา ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสุขอนามัยในท่าเทียบเรือประมง

รวมทั้งมีการจัดทำรายงานต่างๆได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมงรายอื่นๆ ทั้งหมด 3 รางวัล โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง เกษตรกรชาวประมง และผู้ประกอบการ

“ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (สะอ้าน) องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณท่าเทียบเรือประมงที่มีมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ โดยมีนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นตัวแทนรับรางวัล

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลากล่าวว่า “ผมแสดงความยินดีกับท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (สะอ้าน) และต้องขอบคุณเรือประมง ผู้ประกอบการ แพปลา ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในทุก ๆ ด้าน เสมอมา อีกทั้งพนักงานท่าเทียบเรือฯ ที่ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามระบบ TFCC ของกรมประมงอย่างเคร่งครัด และมีการให้คำแนะนำที่ดีในการปฏิบัติงานจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 และ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา จึงทำให้ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับ“

ด้านนางสาวจุติพร ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา กล่าวว่า ”ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ชึ่งเป็นขวัญกำลังใจคนทำงานท่าเทียบเรือประมง และเป็นเกียรติกับองค์การสะพานปลาด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน ต้องขอขอบพระคุณพนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลาทุกท่านที่ตั้งใจทำงานและผู้ประกอบชาวประมงที่ให้ความร่วมมือด้วยดี”

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน