ชัดเจน รพ.สังกัดกทม.พร้อมให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองได้รับผลกระทบยกเลิกสัญญา

245

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

24 ก.ย.63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้เตรียมมาตรการเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญา 64 คลินิก-รพ.เอกชนในกรุงเทพฯ โดยกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมาย สำนักการแพทย์ จัดเตรียมของเวชภัณฑ์ ยา และบุคลากร พร้อมให้การรักษาตามสิทธิ์ของประชาชนซึ่งได้ผลกระทบดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังมีสถานะเป็นสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพแต่เป็นสถานะสิทธิว่าง หมายถึงหากเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการของระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ทั้งของรัฐและเอกชนที่ใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะหน่วยบริการจะเบิกค่าใช้มายังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามขั้นตอน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าในส่วนของ โรงพยาบาลคลองสามวาและโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครยังไม่ได้เข้าในระบบหลักประกันสุขภาพ สำหรับประชาชนที่ประสงค์รับบริการ ให้นำประวัติการรักษา หรือ ใบนัดรักษาต่อเนื่องยื่นที่สถานพยาบาล โดยไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือส่งตัว ซึ่งกรุงเทพมหานครจะให้บริการทั้งผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง แยกเป็น โรคที่ต้องอาศัย รพ.ในการดูแล เช่น ผ่าตัด คลอดบุตร ล้างไต กลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ต้องได้รับการดูแลสม่ำเสมอส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

รวมทั้งผู้ป่วยกลุ่มโรคทั่วไป ซึ่งมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องให้สามารถเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ตามปกติ

ขณะเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษา และเลือกรับสิทธ์สถานพยาบาล โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่านทางไลน์ (@ucbkk) ระบบอัตโนมัติทางไลน์ (@nhso) หรือ แอปพลิเคชัน สปสช. (https://lin.ee/mLvmHpQ) หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น สปสช. http://onelink.to/ucbkkpp โทรสายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ประสานความร่วมมือกับ สปสช.ในการสร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการและหน่วยบริการตามเขตพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และรับบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน