ทม.ตาคลี รับรางวัลป้องกันบรรเทาดีเด่น

51

วันนี้ 23 ก.ย.63 นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จากผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเทศบาลเมืองตาคลีได้รับการคัดเลือก ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย)

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน