เลี้ยงอำลาหัวหน้าส่วนราชการในระยอง ผู้ว่าฯ ซึ้งใจน้ำตาซึม ครวญรับราชการ โดนย้ายมาแล้ว 22 ครั้ง

65

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 22 ก.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนราชการในจังหวัดระยอง  ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่หัวส่วนราชการจังหวัดระยอง ที่เกษียณอายุราชการ และงานเลี้ยงส่งอำลาตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2563 โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำ อปท.ร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายจิระศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดระยอง นางเยาวลักษณ์ โมสิกมาศ สถิติจังหวัดระยอง นายทนง กนะกาศัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง และนายประพนธ์ ธูปะเตมีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  จะย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้

ผวจ.ระยอง  เปิดเผยทั้งที่มีน้ำตาที่ซึมตลอดเวลาตอนหนึ่งว่า ตั้งแต่รับราชการย้ายมาแล้ว 22 ครั้ง ซึ่งการมารับตำแหน่งที่จังหวัดระยองเป็นครั้งที่นานที่สุดถึง 4 ปี มีความผูกพันกับจังหวัดระยองมาก ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมทำงานกันมาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาจังหวัดระยอง ก็ขอฝากทุกภาคส่วน ทุกคนที่มีเจตนารม์ที่ดี มีความตั้งใจได้ช่วยพัฒนาจังหวัดระยองต่อไป เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทั้ง 8 อำเภอ รวมทั้งขอให้ช่วยดึงภาคเกษตร ท่องเที่ยวและภาคธุรกิจอื่นๆ ให้เติบโตควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างรายได้ของประชาชนในพื้นที่

ขณะที่นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า รู้สึกผูกพันกับจังหวัดระยองเช่นเดียวกัน โดยขณะมาอยู่จังหวัดระยอง ได้ทุ่มเททำงานบริการสังคม และช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อเกิดความเท่าเทียมในสังคมเท่าที่จะทำได้ ซึ่งรู้สึกใจหายที่ต้องจากพื้นที่ที่มีความผูกพันมา 4 ปี อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ส่วนช่วยงานของเหล่ากาชาดจังหวัดระยองให้สำเร็จลุล่วงมาด้วยดีโดยตลอด

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน