เอสซีจีรับรางวัลลดก๊าซเรือนกระจก

120

วันที่ 22 กันยายน 63  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่รางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ให้นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และประธานคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน เอสซีจี

 นายมงคล  กล่าวว่า เอสซีจี ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ28 ในปี 2573 เพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส และได้เริ่มพิจารณาเป้าหมายที่สอดคล้องกับการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส และเป้าหมายเป็นศูนย์ นอกจากนี้ บริษัทในเครือฯ ยังได้ดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับรางวัลและการรับรองเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ได้แก่  การรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 65 ผลิตภัณฑ์  การรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 29ผลิตภัณฑ์ การรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จำนวน 3 บริษัท  รับรางวัลจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  จำนวน 3 โครงการ  รับรางวัลจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย  จำนวน 1โครงการ   รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำที่มุ่งสนองตอบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทวีความรุนแรงจนถึงขั้นที่ได้รับการเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องตอบสนองอย่างเร่งด่วน

นิตยา  ทุมมานนท์/ จ.ระยอง