“โนอึล”เติมน้ำเข้าเขื่อนในภาคอีสานกลางกว่า 150 ล้าน ลบ.ม.

124

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน

กรมชลประทานสรุป”โนอึล” ส่งผลดีเติมน้ำเขื่อนในภาคอีสานกลางแล้วกว่า 150 ล้าน ลบ.ม. เผยขณะนี้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมวางระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำชี-มูล แบบอัจฉริยะ แจ้งเตือนภัยทันทีที่เกิดวิกฤต

22ก.ย.63/ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุ “โนอึล” ส่งผลทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ภาคอีสานกลางเพิ่มมากขึ้น อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง มีน้ำไหลเข้าสะสม ดังนี้

เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 24 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 28 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 27 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 69 แห่ง มีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสมรวมกันประมาณ 75 ล้าน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลางประมาณ 154 ล้าน ลบ.ม.  คาดการณ์ว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรวมกันประมาณ 200-300 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น คาดการณ์ว่าพายุ “โนอึล” จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯประมาณ 100-150 ล้าน ลบ.ม.

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีน้ำไหลลงอ่างฯสะสมประมาณ 27 ล้าน ลบ.ม. และยังมีน้ำที่ล้นตลิ่งอยู่บริเวณต้นลำน้ำพองที่บ้านผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไหลลงมาเพิ่มอีก คาดว่าจะใช้เวลา 3-7 วันน้ำจะเดินทางมาถึงเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำใช้การของเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ในส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ นั้น พบว่าพายุ โนอึล ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดชัยภูมิ บริเวณลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่มน้ำลำปะทาว และท้ายอ่างเก็บน้ำลำคันฉู พื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำเชิญ ในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำยัง ในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมขังรวมประมาณ 13,400 ไร่

อย่างไรก็ตาม สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ โดยการนำเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้บริหารจัดการน้ำโดยใช้อาคารชลประทานเพื่อกักเก็บและระบายน้ำผันเข้าไปเก็บกักไว้ในแก้มลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติสำรองไว้ใช้ฤดูแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆ จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3-4 วันนี้

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า กรมชลประทน โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้วางระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำชี-มูล แบบอัจฉริยะ แจ้งเตือนภัยทันทีที่เกิดวิกฤต รวมถึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน