โอ้โฮ!กทม.เก็บขยะชิ้นใหญ่ ได้ 4,194.58 ตันในรอบ 1 ปี

แชร์

กทม.จัดกิจกรรมนัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ทุกสัปดาห์ ลดปัญหาทิ้งขยะลงแม่น้ำ คู คลอง กีดขวางทางระบายน้ำ

22 ก.ย.63/นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกสำนักงานเขต จัดกิจกรรม“นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทิ้งสิ่งของเหลือใช้โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทั้ง 50 เขต

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

หลักการดำเนินงานจะหมุนเวียนให้บริการในชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2558 เป็นต้นมา

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ

นางศิลปสวย กล่าวว่า ผลการดำเนินกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ของสำนักงานเขตต่าง ๆ พบว่า เดือน ส.ค.63 มีปริมาณขยะชิ้นใหญ่จาก 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ รวม 452.18 ตัน สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 159.27 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35.22 ซึ่งเขตที่มีปริมาณขยะชิ้นใหญ่มากที่สุดคือ เขตจตุจักร (24.65 ตัน) เขตสะพานสูง (24.00 ตัน) และเขตหนองแขม (22.72 ตัน)

ส่วนของผลการดำเนินงานรวมตั้งแต่ ต.ค. 62 – ส.ค. 63 มีปริมาณขยะที่เก็บได้ทั้งสิ้นจำนวน 4,194.58 ตัน เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้จำนวน 1,252.46 ตัน คิดเป็นร้อยละ 29.85 โดยขยะชิ้นใหญ่ประเภทเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ จักรยาน กรุงเทพมหานครจะนำมารวบรวมที่ศูนย์การเรียนรู้ของเขต เพื่อซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ยางรถยนต์นำไปทำกระถางต้นไม้ โต๊ะ เก้าอี้ กระถางต้นไม้นำไปทำคอกหมักปุ๋ย ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในการลดการสร้างขยะในกรุงเทพฯ ด้วยแนวคิด 3R (Reduce Reuse and Recycle : 3Rs) คือ ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ และยังเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ คู คลอง ซึ่งจะสร้างปัญหากีดขวางทางระบายน้ำด้วย

นางศิลปสวย กล่าวว่ากรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วมาตั้งวาง ณ จุดนัดทิ้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานเขตกำหนด ทั้งนี้ 50 สำนักงานเขตจะจัดทำตารางนัดหมายจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และแจ้งให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการจัดเก็บ จะแจ้งให้ชาวชุมชนได้รับทราบล่วงหน้าทุกครั้งผ่านเสียงตามสายในชุมชน สถานีวิทยุชุมชน หรือเดินรณรงค์และการปิดประกาศให้รับทราบ

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ได้หลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com , www.facebook.com/prbangkok/ , https://twitter.com/pr_bangkok , www.bkknowconnect.com

ทั้งนี้ รวมถึง แอปพลิเคชัน BKK Connect ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่กรุงเทพมหานครพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการบอกกล่าวเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

ขณะเดียวกันยังเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สะอาดและปลอดภัยอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยลดปัญหาขยะอุดตันกีดขวางทางระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์