กลุ่ม GPSC รับโล่เกียรติยศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยั่งยืน

54

วันที่ 21 ก.ย.63 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศประจำปี 2563 ให้กับ นายสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC  แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

นายสมรชัย คุณรักษ์ กล่าวว่า ปีนี้ GPSC รับ 3 รางวัลจากโครงการต่างๆ ได้แก่ 1) รางวัลประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน  องค์กรที่มีผลประเมินยอดเยี่ยมประจำปี 2563  (2) รางวัลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย จากศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 เฟส 1  (3) รางวัลกิจกรรมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก จากศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 (CUP 1) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 (CUP 2) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 (CUP 3) โรงไฟฟ้าศรีราชา (SRC) และโครงการ Zero Waste Village นอกจากนี้ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม GPSC โดยโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2, โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3, โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4, โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5, โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 และโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ได้รับรางวัลคาร์บอนฟรุตพริ้นองค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1, โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 ได้รับรางวัลคาร์บอนฟรุตพริ้นผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product: CFP) และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Reduction: CFR)

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน