รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น2563

18 ก.ย.63/สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เข้ารับรางวัล สมาคมการค้าดีเด่น 2563 โดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

#TogetherisPower
#หอการค้าแห่งประเทศไทย
#กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
#กระทรวงพาณิชย์