DOWร่วมกับอำเภอบ้านฉางจิตอาสาเก็บขยะชายทะเล

69

วันที่ 20 ก.ย. นายจิรศักดิ์  ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง เป็นประธานพิธี เก็บขยะชายหาด มีนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นายสุชิน  พูลหิรัญ นายกเทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะ ที่บริเวณชายทะเลหาดน้ำริน-หาดพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย กล่าวว่า กิจกรรมเก็บขยะเป็นเพียงการคืนธรรมชาติที่สวยงามเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่จิตอาสาแต่ละคนได้มาเห็นว่าขยะที่พวกเราทิ้งกันมาลงเอยที่ชายหาดอย่างไร ได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และเกิดเป็นความมุ่งมั่นที่จะกลับบ้านไปช่วยกันคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ส่วน Dow เองก็จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์คิดค้น และพัฒนาโซลูชันที่จะนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก

นางภรณี กองอมรภิญโญ กล่าว ขยะทะเล บางคนยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จากการติดตั้งทุ่นกักขยะตามปากแม่น้ำและลำคลองสายหลัก ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ผ่านมา ยังพบขยะเป็นจำนวนมาก มีทุกวันในปริมาณที่ไม่ลดลงเลย ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมายับยั้งปัญหาเหล่านี้ โดยแก้ไปที่ต้นเหตุด้วยการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง แยกขยะได้ให้ช่วยกันแยก ไม่ต้องรอให้ใครบอก ไม่ต้องรอให้ใครชวน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยโลกและทะเลของเราDow มุ่งมั่นขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ “หยุดขยะพลาสติก” ไม่ให้ลงไปสู่สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศเป้าหมายที่จะร่วมกับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และพันธมิตร นำขยะพลาสติกทั่วโลกกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี พ.ศ. 2573  โดยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติกตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้ เพื่อลดการเกิดขยะและเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านการแยกขยะและใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบให้กับเยาวชนและชุมชนอีกด้วย…..000

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน