โรงงาน14 แห่ง ผนึกกำลังเก็บขยะริมหาดแหลมเจริญ “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล”

136

เวลา 09.00 น.วันที่ 19 ก.ย.นายอินทรีย์  เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลจังหวัดระยอง มีนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมกลุ่มโรงงาน จำนวน 14 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานจิตอาสา และประชาชนกว่า 2 พันคน ร่วมเก็บขยะ ที่บริเวณหาดแหลมเจริญ อ.เมือง ระยอง

นายอินทรีย์ เกิดมณี กล่าวว่า กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกในด้านการจัดการคัดแยกขยะซึ่งสอดคล้องกับแนวทางระยองโมเดลที่มีเป้าหมายจะลดขยะพลาสติกที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมให้หมดไปภายใน 5 ปี ซึ่งนอกจากจะช่วยด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล กล่าวว่า ปัญหาขยะในทะเลซึ่งกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ทั่วโลกจึงได้เกิดการรวมพลังประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดระดับโลกในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล โดยจัดพร้อมกันทั่วโลกทุกวันเสาร์ที่ 3 ในเดือนกันยายนของทุกปี สำหรับประเทศไทยในจังหวัดระยองในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 18  ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร รวม 24 จุด

นางกชพร ต้อยสำราญ กล่าวว่า ระยอง ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม ระยองมีปริมาณขยะทั้งจังหวัดต่อเดือนเฉลี่ย 30,000 ตัน คิดเป็นขยะพลาสติกประมาณ 9,000 ตัน หรือประมาณ 30% ของขยะทั้งหมดความสำคัญอย่างมากที่ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกและบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสม สร้างจิตสำนึกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งของโลกอย่างยั่งยืน

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน