ขับเคลื่อนและบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จุดผ่านแดนเเละด่าน ตม.

62

ปรพล อดิเรกสาร

19ก.ย.63/นายปรพล อดิเรกสาร ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการนำร่องโครงการบูรณาการระบบกล้อง cctv ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนและด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ จังหวัดสระแก้ว เเละ คณะ ประชุมร่วมกับ รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา ผู้แทนผู้บัญชากองกำลังบูรพา

พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อศึกษา รับฟังข้อเสนอเเนะ เเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนและบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จุดผ่านแดนเเละด่าน ตม.

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศตามข้อสั่งการของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องปฏิบัติการทางยุทธวิธี กองกำลังบูรพา จ.สระเเก้ว